O časoslove

Aplikácia Časoslov má slúžiť veriacim ako sprievodca modlitbou alebo digitálna modlitebná knižka. Aplikácia obsahuje všetky modlitby aj detailné popisy sviatkov a vysvetlivky k ním. Veríme, že Časoslov bude dobrým pomocníkom na ceste ku každodennej modlitbe.

logo